013 - 530 03 03

Disclaimer

Soentjens & Robben Advies streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Soentjens & Robben Advies en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in de informatie op deze site.

De informatie die Soentjens & Robben Advies op haar site aanbiedt is geen advies.
De berekeningen op deze site zijn gebaseerd op algemene uitgangspunten. Door online uw premie te berekenen en/of een verzekering af te sluiten maakt u de verzekering voor u persoonlijk op maat. Soentjens & Robben Advies geeft dus geen advies.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan de op deze Website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soentjens & Robben Advies. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de Website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.