013 - 530 03 03
Beschermuwbezittingengoed.
Neemgeenrisico,hetiszotelaat!

Wonen en verkeer

Wonen

Inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Een allrisk inboedelverzekering gaat aanmerkelijk verder en vergoedt ook schade veroorzaakt door een van buiten komend onheil maar bijvoorbeeld ook de standaard dekkingen zoals vandalisme, diefstal, schroeien, en smelten.

Met uw huis wilt u geen risico's lopen. Daarom beschermt u uw bezittingen goed. Toch kan ook met goede voorzorgsmaatregelen schade niet altijd voorkomen worden. Als er iets gebeurt met de bezittingen in of rond uw huis, kunt u zich met een goede verzekering indekken tegen de nare financiële gevolgen hiervan. Zodat u ook na de schade kunt wonen zoals u daarvoor gewend was.

Onder "inboedel" valt in feite alles wat zich in uw huis bevindt. Meubels, lampen, kleding, gordijnen, cd's, geluidsapparatuur, u zult ervan opkijken hoeveel dat allemaal waard is. Veel méér dan u op het eerste gezicht wellicht denkt.

Een inboedelverzekering is altijd nodig. Het nut van een inboedelverzekering is duidelijk: een bescherming van uw huisraad tegen onverwachte schade, zoals brand, ontploffing en blikseminslag. Het zijn zo wat voorbeelden waardoor uw inboedel beschadigd kan raken.

Een Allrisk inboedelverzekering gaat aanmerkelijk verder en vergoedt ook schade veroorzaakt door een van buiten komend onheil maar bijvoorbeeld ook schade veroorzaakt door vandalisme, diefstal, schroeien, en smelten. Maar ook de inhoud van uw koelkast of diepvriezer wordt vergoed wanneer die door stroomuitval is bedorven.

Nooit onderverzekerd met de inboedelwaardemeter

In de praktijk is gebleken dat het voor veel mensen nogal ingewikkeld is om de waarde van hun inboedel (verzekerd bedrag) vast te stellen. Sommige mensen schatten hun inboedel te hoog in, waardoor ze teveel premie voor hun verzekering betalen. Anderen zijn juist te laag verzekerd. Dat kan bij schade problemen opleveren. De verzekeringsmaatschappij kan dan namelijk een beroep doen op onderverzekering. Bij eventuele schade krijgt u dan niet het werkelijke schadebedrag uitgekeerd.

Speciaal voor de inboedelverzekering is er een waardegarantie ontwikkeld. Dit is een verzekering waarbij u nooit te laag verzekerd bent. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van de nieuwwaarde van uw inboedel. Dit is het bedrag wat u nodig heeft om uw spullen nieuw aan te schaffen. Het enige wat u moet doen is het verzekerde bedrag vaststellen met behulp van de inboedelmeter. Bij verhuizing, schade of na een periode van 5 jaar vragen wij u opnieuw een inboedelwaardemeter in te vullen, zodat de waardegarantie verlengd kan worden.

Bijzondere bezittingen

Bijzondere bezittingen zijn maar voor een standaard bedrag op uw inboedel meeverzekerd. Onder bijzondere bezittingen wordt het volgende verstaan:

 • audiovisuele en computerapparatuur
 • lijfsieraden
 • overige kostbare zaken, zoals antiek, kunst en verzamelingen
 • huurderbelang; de waarde van hetgeen u als huurder van de woning voor eigen rekening heeft veranderd en verbeterd

Is het bedrag van uw bijzondere bezittingen hoger dan de standaardbedragen, dan kunt u dit tegen betaling van een hogere premie bijverzekeren. Wij raden u dan aan een aparte kostbaarhedenverzekering af te sluiten.

Inboedelmeter

Met behulp van onderstaand formulier kunt u berekenen voor welk bedrag u uw inboedel zou moeten verzekeren, om zeker te zijn van een goede dekking bij bijvoorbeeld brand, diefstal of inbraak. Heeft u al een inboedelverzekering, dan kunt u controleren of deze nog voldoet.

INBOEDELMETER

+

Totaal aantal punten 

Eventuele bijtellingen

Audiovisuele- en computerapparatuur, bedrag boven € 10.000

Lijfsieraden, bedrag boven € 5.000

Bijzondere bezittingen, bedrag boven € 12.500

Huurdersbelang, bedrag boven € 5.000

+

Subtotaal bijtellingen

Subtotaal geschatte waarde inboedel

+

Totaal geschatte waarde inboedel

Opstalverzekering

Zolang u een huis huurt, hoeft u zich over een "opstalverzekering" niet druk te maken. Dit verandert wanneer u een eigen huis bezit. Dan zult u wel degelijk voor een opstalverzekering moeten zorgen, die in elk geval schade aan uw huis door brand, ontploffing en blikseminslag dekt. De meeste opstalverzekeringen vergoeden ook schade ontstaan door inbraak, diefstal en storm. Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw huis. De herbouwwaarde is het bedrag dat moet worden betaald om in geval van schade het woonhuis in zijn oorspronkelijke staat te herbouwen. Dit bedrag is geïndexeerd, wat betekent dat het jaarlijks wordt aangepast volgens de bouwkostenindex van het CBS. U bent dus altijd goed verzekerd. Wij adviseren om ook uw glas tegen breuk mee te verzekeren op uw opstalverzekering. De premie is gering, terwijl de kosten van glasschade hoog kunnen oplopen.

Verkeer

Wettelijke Aansprakelijkheid

Reisverzekering

Reisverzekering

We krijgen steeds meer tijd voor leuke dingen. Nederlanders gaan steeds vaker op vakantie of een paar dagen ertussenuit. Welke bestemming u ook kiest en hoe u ook reist, het is belangrijk dat u goed verzekerd bent. Tegen schade aan of diefstal van uw spullen. In onze vrije tijd willen we immers géén financieel risico lopen!

Zoals u weet mag u met uw auto of motor alleen de weg op wanneer de deze verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid. De verplichte WA-verzekering vergoedt de schade die u met uw voertuig aan anderen toebrengt. Deze dekking geldt voor u, maar ook voor ieder ander die, met uw toestemming, het voertuig bestuurt.

De verplichte WA-verzekering kunt u uitbreiden met een beperkte casco dekking of volledige casco dekking. Zo kunt u kiezen uit verschillende manieren om uw auto of motor goed te verzekeren.

Beperkt casco

Voor een wat oudere auto of motor vindt u een volledige cascoverzekering misschien niet echt noodzakelijk. Voor een lagere premie kunt u met een beperkte cascodekking de meest voorkomende schade aan uw voertuig verzekeren zoals:

 • brand, explosie, joyriden
 • ruitbreuk en schade door glasscherven
 • botsingen met loslopende dieren
 • storm en hagel

Volledig casco

Een nieuwe auto of motor wordt meestal volledig casco verzekerd. Een casco verzekering verzekert alle risico's van de beperkte cascodekking, plus een aantal aanvullende schadeoorzaken, zoals:

 • botsen, omslaan, te water raken of van de weg raken
 • kwaadwilligheid of baldadigheid van anderen
 • alle andere plotseling van buiten komende gevaren

De volledige casco verzekering biedt de meest uitgebreide dekking tegen materiële schade aan uw voertuig. Wanneer u een klassieker heeft, dan bestaat hiervoor een aparte oldtimerverzekering. Daarnaast zijn er verschillende aanvullende verzekeringen waarmee u uzelf en uw passagiers aanvullende zekerheid kunt bieden, zoals een ongevalleninzittenden verzekering en een auto rechtsbijstandverzekering.

De auto rechtsbijstandverzekering geeft u recht op professionele juridische bijstand voor allerlei geschillen en problemen die verband houden met het hebben en gebruiken van het motorrijtuig. Denkt u hierbij vooral aan het verhalen van onverzekerde schade (smartengeld, gederfde inkomsten).

Als bestuurder of passagier van een auto of motor bent u zeer kwetsbaar in het verkeer. Daarom is het verstandig uw verzekering uit te breiden met een ongevalleninzittenden verzekering. Iedereen die wel eens passagiers meeneemt, kan eigenlijk niet zonder een ongevalleninzittenden verzekering. Anders dan sommigen denken, wordt letselschade die toegebracht wordt aan inzittenden, niet automatisch door de auto of motorverzekering vergoed. De ongevallen inzittenden verzekering geeft recht op een uitkering als u of andere inzittenden van uw auto of motor iets overkomt bij een ongeval. De vraag wie schuldig is, is daarbij niet van belang.

De verzekering dekt ongevallen waarbij u zich in de auto of op de motor bevindt, maar ook bij in-, uit en afstappen, tanken, het verrichten van noodreparaties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitkering bij overlijden en bij blijvende invaliditeit.

De premie voor de ongevalleninzittenden verzekering is erg laag en biedt u extra zekerheid.

INFORMATIE

Bedankt voor uw aanvraag, wij nemen deze zo spoedig mogelijk in behandeling.