013 - 530 03 03
Uzorgtgoedvooruwpersoneel
Loopgeenenkelrisico.Laatugoedinformeren.

Zorg en employee benefit

Ziektekosten

Ziek zijn is contraproductief!

Als zelfstandig ondernemer weet u als geen ander dat bovengenoemde uitspraak altijd opgaat. Reden te meer om eens stil te staan bij ziek zijn en ziektekosten in het bijzonder.

Het 'zorglandschap' in Nederland is langzaam aan het verschralen. Door een stijgend tekort aan gekwalificeerd personeel worden de wachtlijsten voor een groot aantal medische ingrepen steeds langer. Dat is in zijn algemeenheid een zorgelijke situatie. Voor u kan een dergelijke situatie meer dan zorgelijk zijn. Als zelfstandig ondernemer kunt u het zich nauwelijks permitteren langdurig ziek te zijn. We hebben het per slot van rekening over de continuïteit van uw bedrijf.

Soentjens & Robben Advies kan u diverse ziektekostenproducten aanbieden met een grote keuzevrijheid voor wat betreft de dekking waarin u zich zeker kunt vinden. Voor al deze verzekeringen geldt dat u ook uitstekend verzekerd bent tegen ziektekosten in het buitenland.

Ziek zijn is voor iedereen vervelend, maar als het dan gebeurt, is het verstandig dat men zich verzekert van de beste zorg. Bij Soentjens & Robben Advies mag u daar op rekenen!

Pensioenen

Waarschijnlijk maakt u lange dagen en steekt u al uw energie in het groot maken van uw bedrijf. U bent in ieder geval niet vaak bezig met uw pensioen. Laat staan met uw overlijden! Uw accountant heeft het er wel eens met u over gehad, maar ach, het is nog zo ver weg.

"Als het met mijn zaak goed gaat, dan komt dat pensioen vanzelf wel…" Dergelijke opmerkingen horen wij bijna dagelijks. Toch doet u er als ondernemer goed aan om serieus na te denken over hoe u na uw pensionering in uw inkomen gaat voorzien. En over wat uw eventuele nabestaanden ontvangen als u onverhoopt zou komen te overlijden.

Een goede pensioenregeling staat bovendien sterk in de belangstelling van werkgevers en werknemers. Het is meer dan ooit een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde en vormt meer en meer een mogelijke incentive. De werknemer wordt zich er steeds meer van bewust dat goede afspraken over deze arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn en het is zaak als werkgever hier op in te spelen.

Onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen (individualisering, tweeverdieners, regelmatig wisselen van werkgever, andere samenlevingsvormen) is het geen vanzelfsprekendheid dat een standaardregeling voor elke werknemer past. Als werkgever bent u gedwongen hierop in te spelen bij de invulling van het arbeidsvoorwaarden pakket. Wij werken samen met een gerenommeerd bedrijf dat u van een volledig advies kan voorzien.

Employee benefits

Employee Benefits zijn arbeidsvoorwaarden. Door individualisering en marktwerking gaan werkgevers en werknemers andere eisen stellen aan die arbeidsvoorwaarden.

Om personeel aan te trekken, te motiveren en te behouden, volstaat alléén een goed salaris vandaag de dag niet meer. Goede arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker. Werknemers verwachten dat dergelijke zaken goed geregeld zijn. Bovendien legt de overheid steeds meer verantwoordelijkheden bij de werkgever neer.

Het totaalpakket employee benefits bepaalt in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van uw bedrijf op de arbeidsmarkt. Het moet worden uitgevoerd tegen beheersbare kosten en liefst zonder administratieve rompslomp. U heeft immers wel andere zaken aan uw hoofd. Soentjens & Robben Advies kan u deze zorgen uit handen nemen.

Arbeidsongeschiktheid

Uiteraard gaat u er als ondernemer vanuit dat het u niet overkomt. Toch kan het wel degelijk gebeuren dat u 'geveld' wordt door een ziekte of ongeval. De fysieke gevolgen kunnen er dan wellicht voor zorgen dat u uw werk (tijdelijk) niet meer kunt uitoefenen. Indien u medewerkers in dienst hebt, zal uw onderneming waarschijnlijk nog wel een tijdje prima blijven draaien. Als uw ziekte echter langer duurt dan kan dat uiteindelijk wel eens voor problemen zorgen. En als u géén personeel in dienst hebt, is dat moment alleen nog maar eerder aangebroken.

Als ondernemer of directeur-(groot)aandeelhouder hebt u een andere positie in de sociale zekerheid dan 'gewone' werknemers in loondienst. Als zij na twee jaar ziekte nog altijd niet in staat zijn om werk te verrichten, kunnen zij arbeidsongeschikt verklaard worden en aanspraak maken op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan ook onontbeerlijk. Soentjens & Robben Advies biedt u de mogelijkheden én de expertise om een dergelijke verzekering op maat samen te stellen. Zo zorgt u ervoor dat u en uw gezinsleden in ieder geval een basisinkomen ontvangen. Daarbij bepaalt u zelf na hoeveel tijd de verzekering moet gaan uitkeren en welk bedrag u dan wilt ontvangen.

We weten natuurlijk dat u als ondernemer niet zo snel ziek thuis gaat zitten en dat u door blijft werken tot het echt niet meer gaat. We weten ook dat u, zodra het maar even kan, weer aan de slag zult gaan. En uiteraard houden we daar rekening mee bij het vaststellen van de premies.

Soentjens & Robben Advies kan u helpen bij het zoeken naar passende oplossingen.

INFORMATIE

Bedankt voor uw aanvraag, wij nemen deze zo spoedig mogelijk in behandeling.