013 - 530 03 03
Deschadedieuaanderdentoebrengtkanbehoorlijkoplopen.
Zorgdaaromdatugoedverzekerdbent.

Aansprakelijkheid en recht

Aansprakelijkheidsverzekering

U kunt niet buiten een aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer u of een van uw gezinsleden schade toebrengt aan een ander, dan kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Vaak gaat het om kleine materiële schade. De schade die u aan derden toebrengt kan echter ook behoorlijk oplopen. Niet voor niets is het minimale verzekerde bedrag € 500.000.

Een aansprakelijkheidsclaim kan ook letselschade betreffen. Ook hiermee zijn in de regel grote bedragen gemoeid. Naast materiele schade zal u ook aansprakelijk gesteld worden voor immateriële schade (letselschade en smartengeld) en inkomensderving.

Er zijn meer situaties, waarin u aansprakelijk kunt worden gesteld, bijvoorbeeld voor uw kinderen of uw huisdier.

Een aansprakelijkheidsverzekering heeft een heel complete dekking en verzekert u, de inwonende gezinsleden en ook de meerderjarige kinderen die wegens studie uitwonend zijn. De verzekering is bovendien van kracht voor inwonende familieleden, bijvoorbeeld (schoon)ouders, broers of zusters. Ook de aansprakelijkheid van huispersoneel en logés is gedekt.

Rechtsbijstandverzekering

In het dagelijkse leven kan iedereen met juridische problemen te maken krijgen. Er kunnen geschillen bestaan in de hoedanigheid als consument, woningbezitter of verkeersdeelnemer. U staat in uw recht, vindt u. Maar de tegenpartij denkt daar misschien heel anders over. Steeds vaker eindigen conflicten in een juridisch steekspel. Met een rechtsbijstandverzekering staat u er niet alleen voor. Wanneer u door toedoen van een ander materiële of letselschade oploopt, heeft u recht op professionele juridische bijstand. De kosten van de procedure worden betaald en als het nodig is worden externe deskundigen ingezet.

Globaal gesproken zijn er voor de particulier drie soorten rechtsbijstandverzekeringen:

Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen

Als u buiten uw schuld met uw personenauto, motor, scooter of bromfiets betrokken raakt bij een ongeval, dan dekt deze verzekering de kosten van verhaal van schade en letsel en andere geschillen rond het voertuig.

Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers

Hiermee bent u niet alleen verzekerd tegen de kosten van geschillen rond uw motorrijtuig, maar van juridische hulp bij alle geschillen die met het verkeer te maken hebben. Deze verzekering geldt ook voor uw familieleden en ongeacht het aantal motorrijtuigen dat uw gezin heeft.

Gezinsrechtsbijstandverzekering

Met deze verzekering kunt u uzelf en uw gezinsleden verzekeren van rechtshulp in bijna alle soorten geschillen, die u als particulier kunt hebben.

Er zijn maar een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld geschillen over goederen die u verhuurt en geschillen bij het kopen van een auto bij een niet erkende dealer. Bij echtscheiding heeft u vaak alleen recht op een eenmalig advies.

INFORMATIE

Bedankt voor uw aanvraag, wij nemen deze zo spoedig mogelijk in behandeling.